Kontaktné informácie

Distribúcia / všeobecné informácie: 0948 232 680 • info@distribucialetakov.sk

Kariéra / kolportér / kontrolór

Ekonomické / fakturačné oddelenie

Tlačiarenské / grafické práce

Fakturačné údaje:

DISPRO s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

IČO: 46867171
DIČ: 2023622128
Okr. súd ZA1, odd. SRO, vl.č. 57579/L

Skladové priestory:

DISPRO s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina