Kontaktné informácie

Distribúcia / všeobecné informácie: 0948 232 680 • info@distribucialetakov.sk

Kariéra / kolportér / kontrolór

Ekonomické / fakturačné oddelenie

Tlačiarenské / grafické práce

Fakturačné údaje:

DL SK s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

IČO: 50119982
DIČ: 2120192151
IČ DPH: SK2120192151
IBAN: SK87 1100 0000 0029 4501 6908