Distribúcia letákov – lacná a efektívna reklama

Úspešnosť letáku je závislá od atraktivity ponuky, ceny a grafického znázornenia. Cena produktu býva najväčším lákadlom pre zákazníka a preto by mala byť jasne a výrazne označená. Grafický návrh by mal zaujať na prvý krát, pretože len malá časť ľudí sa vráti k nezaujímavému letáku. Základom peknej grafiky sú pekné farby, zreteľné obrázky a ľahko zapamätateľný slogan.

Distribúcia letákov

Naše skúsenosti

 • distribúcia propagačných materiálov od roku 2004
 • detailná znalosť všetkých miest
 • spoľahlivosť a efektivita

Objednávka

 • distribučný plán
 • distribúcia letákov
 • grafické návrhy
 • tlač letákov

Kariéra

 • voľné pracovné miesta
 • vek nad 16 rokov
 • chuť pracovať
 • časová flexibilita

Kontakt

Distribúcia reklamných letákov

Hlavnou náplňou neadresnej distribucie letákov je poskytovať zákaznícky servis a poradenstvo v oblasti plánovania, realizácie a zefektívňovania samotnej distribúcie reklamnných letákov.

Každému zákazníkovi vypracujeme distribučný plán na zaručenie úspechu distribúcie letákov.

Prešovský kraj Košický kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitrianský kraj Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj
 • Banskobystrický kraj