Distribúcia letákov – lacná a efektívna reklama

Úspešnosť letáku je závislá od atraktivity ponuky, ceny a grafického znázornenia. Cena produktu býva najväčším lákadlom pre zákazníka a preto by mala byť jasne a výrazne označená. Grafický návrh by mal zaujať na prvý krát, pretože len malá časť ľudí sa vráti k nezaujímavému letáku. Základom peknej grafiky sú pekné farby, zreteľné obrázky a ľahko zapamätateľný slogan.

Distribúcia letákov

Naše skúsenosti

 • distribúcia propagačných materiálov od roku 2004
 • detailná znalosť všetkých miest
 • spoľahlivosť a efektivita

Objednávka

 • distribučný plán
 • distribúcia letákov
 • grafické návrhy
 • tlač letákov

Kariéra

 • voľné pracovné miesta
 • vek nad 16 rokov
 • chuť pracovať
 • časová flexibilita

Kontakt

Kde distribujeme?

Hlavnou náplňou neadresnej distribucie letákov je poskytovať firmám zákaznícky servis a poradenstvo v oblasti plánovania, realizácie a zefektívňovania samotnej distribúcie.

Každému zákazníkovi vypracujeme distribučný plán na zaručenie úspechu distribúcie.

Prešovský kraj Košický kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitrianský kraj Banskobystrický kraj