Distribúcia letákov

Distribúcia letákov je služba určená pre celé Slovensko predovšetkým pre mestá a mestské časti.
Služba je určená na neadresnú distribúciu letákov, časopisov, brožúr, novín, reklamných materiálov a prospektov.

Leták – lacná a efektívna reklama

Distribúcia letákov. Pre zaručenie úspechu letákov je potrebné uvedomiť si zmysel letákovej kampane. Úspešnosť letáku je závislá od atraktivity ponuky, ceny a grafického znázornenia. Atraktívna ponuka by mala byť dominantou letáku (hlavný produkt, služba), ktorou sa snažíte získat si zákazníka. Cena produktu býva najväčším lákadlom pre zákazníka a preto by mala byť jasne a výrazne označená. Grafický návrh by mal zaujať na prvý krát, pretože len malá časť ľudí sa vráti k nezaujímavemu letáku. Základom peknej grafiky sú pekné farby, zreteľné obrázky a ľahko zapamätateľný slogan.

Hlavnou náplňou našej práce je neadresná distribúcia reklamných predmetov, ale ak by ste potrebovali služby v oblasti grafického designu alebo tlačiarenske služby využite naše kontaktné údaje radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti.

Kde distribujeme?

Hlavnou náplňou neadresnej distribucie letákov je poskytovať firmám zákaznícky servis a poradenstvo v oblasti plánovania, realizácie a zefektívňovania samotnej distribúcie.

Každému zákazníkovi vypracujeme distribučný plán na zaručenie úspechu distribúcie.

Prešovský kraj Košický kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitrianský kraj Banskobystrický kraj