Kontaktné informácie

Distribúcia letákov • info@distribucialetakov.sk
Telefón : +421 948 888 336
objednávky / dopyty / kalkulácie

Kariéra / kolportér

Tlačiarenské / grafické práce

Fakturačné údaje:

Peter Šupej
Smreková 3095/23
010 07 Žilina

IČO : 44352018
DIČ : 1079463209
IČ DPH : SK1079463209

Číslo účtu : 2946125946 / 1100
SK58 1100 0000 0029 4612 5946
SWIFT : TATRSKBX